Regulamin

Publikując wpis na Blogu zgadzasz się z treścią poniższego regulaminu:

 1. Zabrania się publikowania treści o charakterze pornograficznym, lub w jakikolwiek sposób nawiązujące do pornografii.
 2. Zabrania się publikowania treści brutalnych, ukazujących przemoc.
 3. Zabrania się publikowania treści z zawartymi wulgaryzmami (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).
 4. Zabrania się publikowania treści obrażających innych użytkowników naszego Bloga (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 5. Zabrania się publikowania treści zawierających groźby dotyczące życia realnego.
 6. Zabrania się publikowania treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i innych przejawów dyskryminacji (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
 7. Zabrania się publikowania treści ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze bądź nienawiści (m.in. faszyzm, nazizm).
 8. Zabrania się publikowania treści łamiących prawo lub propagujących łamanie prawa (art. 255 Kodeksu karnego).
 9. Zabrania się publikowania treści o charakterze reklamowym bez zgody Administratora, z wyjątkiem kiedy takie treści są niezbędne do zrozumienia wypowiedzi.
 10. Zabrania się publikowania treści propagujących alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.), (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.).
 11. Zabrania się publikowania treści kontrowersyjnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie bądź społecznie niewłaściwe.
 12. Zabrania się publikowania treści bez zawartości merytorycznej, tzn. spamu.
 13. Zabrania się publikowania linków do stron o treściach przedstawionych powyżej.
 14. Pełną odpowiedzialność za treści publikowane na forum ponosi Użytkownik, które te treści opublikował.
 15. Treści niezgodne z regulaminem będą niezwłocznie usuwane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.